SefMaessen.nl

  • English
  • Deutsch

Ervaring & Opleiding

Sef MaessenIk heb ruime ervaring en kennis als boekhouder en belastingadviseur op het gebied van boekhoudige ondersteuning, financiële controle en belastingen bij bedrijven en organisaties in Nederland tot en met organisatie-analyse, organisatieversterking, en het formuleren en evalueren van projekten en programma’s in het buitenland.

Dit heb ik opgedaan door het werken voor organisaties in Nederland (Rijksaccountant bij de Belastingdienst en trainer op het Opleidingsinstituut van de Belastingdienst) als ook in Afrika (Financial Controller bij Muzama Crafts Ltd in Zambia, programma evaluatie van MAP (Malawi against Polio), administrative reorganisatie van de Provinciale Water Dienst van Huila Province in Angola), Azie (administrative analyse van de programma organisaties van HealthNet International in Pakistan and Afghanistan), Zuid Amerika (institutionele and sectorale analyse of van SIBTA, het Boliviaanse Systeem voor toegepaste Agrarische Technology) en Oost Europa: coordinatie van milieuprojekten, agrarische projecten en inkomensgenererende programma’s in Albania, Bulgaria, Moldova, Romania, Estonia and Ukraine for NOVIB – Oxfam Netherlands.

Gedurende 2001/2002 was ik de coordinator van het programma ter versterking van de Rekenkamer van Estland in het kader van de Estse toetreding tot de EU. Ik formuleerde het programma ter ondersteuning van de belastingdienst van Roemenië bij het proces van aanpassing aan de normen en regels van de Europese Unie.

In Nederland ben ik actief als boekhouder en belastingadviseur voor bedrijven, organisaties en zelfstandigen met het opstellen van de jaarstukken en het verzorgen van de belastingaangiften.

 

Ervaring

2000 – heden

Zelfstandig Boekhoud- en Belastingadviseur voor bedrijven en organisaties in Nederland.

Adviseur en trainer op het gebied van Organisatieversterking en (Financieel) (Project) Management in Nederland en in het buitenland. Ondersteuning bij administratie en rapportage voor donororganisaties.

Opdrachten en werkzaamheden in het buitenland

2018 – 2019
Saba (Dutch Caribbean)

Auditor Public Finance & Advisor Social Housing

Monitoring of EU Budget Support eligibility and advise on the release of tranches

Selection criteria for renters – Complaint procedures – Rent increase system – Multi annual Maintenance Plan

2017 – 2018
Saba (Dutch Caribbean)

Auditor Public Finance – Monitoring of EU Budget Support eligibility. Advise on the release of tranches – Sector Reform under 11the EDF renewable energy – Application of PEFA standards for evaluation

2015
Afghanistan – Afghan Revenue Service

Tax Expert – Tax Audit advice to and coaching of tax auditors on audits of big & medium enterprises (banks – airlines) – Advice and education to tax payers on accounting and reporting. Application of TADAT and PEFA standards

2015
Ghana – City of Kumasi

Tax expert Support to the City of Kumasi on improvement of local taxes and services. Property tax , business tax.

2015
Saba (Dutch Caribbean)

Auditor Public Finance & Public Debt – Assessment of EU Budget Support eligibility

Sector Reform under 11the EDF renewable energy – Application of PEFA standards for evaluation

2014
Burkina Faso

Auditor Public Finance – Mid term Audit / evaluation of the program to support the improvement of Public Finance & Statistics
Focus on the Tax Department – Relevance Efficiency, Effectiveness, Impact and Durability

2013
Uganda

Financial Management Advisor

Development of business plans and exploitation plan for the Adjumani District Disabled People Association in Northern Uganda. Marketing plans for border trade with South Sudan .

2012 / 2013
Togo

Support to the Merger of the Tax office and the Customs Department into the  Togolese Revenue Board

2011
RDC

Evaluation of the Governance Support programme focused on Public Finance

2010
Sierra Leone     Aanpassen van de administratie van het Medical Researche Centre

Sierra Leone     Development of Risk Analysis tools for Tax Audits for Big Enterprises

2009
Gabon / Kameroen / Congo Kinshasa.  Oktober – November.  Mid-term evaluatie van ECOFAC IV , het EU-programma ter ondersteuning van het behoud van de biodiversiteit en het regenwoud in Centraal Afrika.  Organisatie-analyse gericht op het beoordelen van de institutionele opzet van het programma.  Interviews en rapportage in het Frans.

Burundi.  Ontwikkelen en geven van trainingen Overheidfinanciën gericht op the feitelijke situati in Burundi.  Juni – Juli.  In het Frans.

2008
Macedonië. Opstellen van Terms of Reference en een Twinning light fiche voor een programma ter ondersteuning van de Macedonische Belastingdienst en het ministerie van Financiën van Macedonië bij de aanpassing aan de werkwijze en wet- en regelgeving van de Europese Unie.  In het Engels (soms in het Duits).

2004 – 2007
Kambodja. Internal Auditor en boekhouder / adviseur. Versterking van de controletechniek van het buro voor Internal Audit van het Kambodjaanse Ministerie van Onderwijs. Assistentie bij de invoering van het herziene financieel-administratieve en interne-controlesysteem. Herstructurering van het organogram. Aanpassing van het controlehandboek. Opleiding van controleurs en administratief personeel. Meerdere bezoeken tot juli 2007 Programma gefinancierd door de EU.   In het Engels (soms in het Frans).

2005

Mozambiek. Financiele controle en Evaluatie van het voedselzekerheidsprogramma 2003-2005 van de EU Delegatie in Maputo. Extra aandacht voor de Valuta Faciliteit van de begrotingsondersteuning voor de agrarische sector. (Veld) bezoeken aan het ministerie van Landbouw, Handel & Industrie en aan het Nationaal Meteorologisch Instituut.   In het Portugees

Voortzetting van het werk als Internal Audit & Accounting adviser voor het ministerie van onderwijs in Kambodja. (zie 2004 – 2007)

2003

Formulering van het EU-project ter modernisering Servische Belastingdienst

Coordinatie van het project ter ondersteuning van de belastingdienst van Roemenië bij het proces van aanpassing aan de normen en regels van de Europese Unie.

Institutionele en Sectorale Organisatie-Analyse (ISOA) van het Boliviaanse landbouwtechnologiesysteem SIBTA (Sistema Boliviana de Tecnologia Agropecuaria).

Programma betaald door BID, Nederlandse Ambassade La Paz, DFID, COSUDE, USAID, GTZ en de Boliviaanse overheid. Chef d’equipe van 3 consultants. In opdracht van Hare Majesteits Ambassade te La Paz. Rapport met aanbevelingen ter verbetering en versterking.

Organisatie-analyse van de projectorganisaties van Healthnet International (oorspronkelijk een dochter van Artsen zonder Grenzen) in Pakistan en Afganistan. Advisering over nieuwe beheersstructuur ivm uitbreiding van het aantal projectorganisaties. Invoeren van nieuwe structuur. 2 bezoeken van 6 weken ter plaatse in maart/april en mei/juni 2003 en rapportering aan het hoofdkantoor.

2001- 2002

Coordinator van het programma ter versterking van de Rekenkamer van Estland in het kader van de Estse toetreding tot de Europese Unie. In samenwerking met de Algemene Rekenkamer , Den Haag. Programma betaald door Senter Internationaal (Ministerie van Economische Zaken)

Formuleringsmissie voor een programma ter ondersteuning van de Roemeense Belastingdienst bij het proces van aanpassing aan de EU normen in opdracht van Senter Internationaal (Min v Economische Z.)

Ontwikkeling van een programma voor organisatieanalyse met nadruk op financieel management.

1999-2000

Provinciale Waterdienst van Huila in Zuidwest Angola via het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Administratief consultant.

Taken :

Opzetten en implementeren van geautomatiseerde financiele administratie opzetten.

Implementeren van geautomatiseerd facturatiesysteem.

Opzetten voorraadadministratie met koppeling naar geautomatiseerde financiele administratie

Kostprijscalculaties, financiele verslaglegging, budgetvergelijkingen, financiele analyses.

Training van de diverse medewerkers om met deze systemen te werken.

Training van de diverse medewerkers op het gebied van budgetteren.

1997 – 1999

Novib , Den Haag

Functie: Financieel programmamedewerker Oost Europa

Taken :

Bijdrage leveren aan formulering en uitvoering Novib-beleid.

Afstemmen en coördineren van evaluatie programma van partners, financiele rapportage aan externe donoren

Onderhouden van directe contacten met partnerorganisaties en andere organisaties

(op kantoor en in het veld).

Opstellen en beoordelen van projektvoorstellen, budgetten en financiele rapportages van partners.

1995 -1997

Memisa, Rotterdam

Functie: Financieel programmamedewerker Centraal en Westelijk Afrika

Taken :

Opstellen en beoordelen projektvoorstellen, budgetten en financiele rapportages.

Opzetten van administraties voor noodhulp- en rehabilitatieprojekten.

Begeleiden, adviseren en monitoren van projektpartners in het veld.

Geven van boekhoudcursussen voor boekhouders in het veld.

1992 – 1995

SNV Zambia , Dutch Development Organisation

Toegevoegd aan : Muzama Crafts Ltd , Manyinga , NWP , Zambia

Functie: Controller / Financieel adviseur

Taken :

Reorganiseren van de administratie , training van de medewerkers.

Opzetten inkoop en bevoorradingssysteem.

Opzetten management informatie systeem.

Opstellen van de Jaarrekening, Jaarverslag en meerjarenramingen.

1987 – 1992

Rijksaccountantsdienst , Nijmegen

Belastingdienst Grote Ondernemingen , Arnhem

Functie: Rijksaccountant

Taken :

Belastingonderzoeken bij middelgrote ondernemingen ter vaststelling van de te betalen Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en Loonbelasting. Opleggen van belastingaanslagen.

Lesgeven in bedrijfsadministratie aan het opleidingscentrum van de belastingdienst.

1985 – 1987

Economisch College, Nijmegen

Lesgeven in bedrijfsadministratie , bedrijfseconomie , commerciele economie en statistiek.

1978 – 1985

Het Rhedens Lyceum , Rheden en de MEAO, Nijmegen

Lesgeven in de Duitse taal , literatuur en handelscorrespondentie.

1973 – 1974

College pour Enseignement General , Fort Sibut , Republiek Centraal Afrika

Lesgeven in de Duitse en Engelse taal.  In het Frans (als onderwijstaal).

Nevenactiviteiten

2009 – heden   Voorzitter  Raad van Toezicht  Stichting de Wintertuin ,

literair produktiehuis en organisator van literaire evenementen

en het bekende Wintertuin Festival in Nijmegen en Arnhem

2006 – heden   Secretaris-Penningmeester Bestuur Stichting PRO

PRaktijkOnderwijs regio Nijmegen met 5 Scholen

1990 – heden   Actief lid buurtcommittee Waldeck Pyrmont

1993 – 1994     Voorzitter Veldraad SNV Zambia

1978 – 1983     Organisatie en Instructie Gymnastiekvereniging

1975 – 1978     Lid van de Sectieraad Duits en van de Faculteitsraad Letteren

1968 – 1970     Lid leerlingenraad middelbare school

Contact

Waldeck Pyrmontsingel 20 6521 BC Nijmegen Telefoon. 024-3242093 E-mail: email